Přednáška o historii finanční stráže v Jablonném v Podještědí

Jaroslav Beneš 28.03.2020

V pondělí 9. března 2020 od 17 hodin se uskutečnila v zasedací místnosti Městského úřadu v Jablonném v Podještědí přednáška o Historii finanční stráže se zaměřením na oblast Lužických hor. Přednášejícím byl br. Jaroslav Beneš z naší mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské, který přednášel ve stejnokroji ministerského inspektora finanční stráže. Spolu s ním přijel i br. Michal Beneš ve stejnokroji respicienta finanční stráže. Oba stejnokroje celý večer vhodně doplňovaly. Byla to již vlastně druhá naše přednáška na toto thema v Jablonném. Ta první proběhla již v roce 2009.

Celý večer zahájil pan Bc. Jaroslav Slabý, předseda Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí. Přednáška, jak již bývá zvykem, byla rozdělena do tří hlavních částí. V první části byli posluchači seznámeni s charakteristikou sboru finanční stráže, jejími hlavními úkoly a její historií. Počátek historie sboru se váže k letům 1842 a 1843, kdy byla finanční stráž založena. Dále pokračovala přednáška přehledem základních milníků v historickém vývoji finanční stráže od doby Habsburské monarchie až do definitivního zrušení sboru v roce 1949. Ve druhé části přenášky bylo ukázáno zapojení příslušníků finanční stráže z Lužických hor do struktury Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Závěrečný blok posluchače velmi podrobně seznámil s jednotlivými výkonnými úřady finanční stráže v Lužických horách, tedy s jednotlivými inspektoráty, odděleními a celními úřady. Přednáška ovšem nebyla jen suchopárným výčtem dat a faktů. Zaznělo množství velmi zajímavých příběhů a řada dnes již neznámých zajímavostí z praktického života sboru. Kdo dnes například ví, že byly stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže v každé jednotlivé zemi habsburské monarchie a proč tomu tak bylo? Nebo proč má dnes vězeňská služba výložkovou barvu fialovou, policisté i SNB dříve červenou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou?

V průběhu přednášky i po jejím skončení se neformálně o thematu diskutovalo. Přednáška byla hojně navštívena obecenstvem, zúčastnilo se jí asi 28 posluchačů. Přednáška s diskusí trvala celé dvě hodiny a jak posluchači, tak přednášející odcházeli spokojeni.

A i když v průběhu přednáška zazlobila technika, můžeme s klidným svědomím označit pondělní podvečer za příjemně strávený.