Přednáška o historii finanční stráže v České Lípě

Jaroslav Beneš 23.01.2020

V úterý 14. ledna 2020 od 17 hodin se uskutečnila v Městské knihovně v České Lípě o Historii finanční stráže se zaměřením na oblast Lužických hor. Přednášejícím byl br. Jaroslav Beneš z naší mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské, který přednášel ve stejnokroji ministerského inspektora finanční stráže. Spolu s ním přijel i br. Michal Beneš ve stejnokroji respicienta finanční stráže. Oba stejnokroje celý večer vhodně doplňovaly. Byla to již vlastně druhá naše přednáška na toto thema v České Lípě. Ta první se odehrála již před 15 lety v českolipském museu.

Vlastní přednášku uvedla ředitelka knihovny paní PhDr. Dana Kroulíková. Přednáška byla rozdělena do tří hlavních částí. V první části seznámil br. Jaroslav Beneš přítomné s charakteristikou sboru finanční stráže, jejími hlavními úkoly a její historií. Počátek historie sboru se váže k letům 1842 a 1843, kdy byla finanční stráž založena. Dále pokračovala přednáška přehledem základních milníků v historickém vývoji finanční stráže od doby Habsburské monarchie až do definitivního zrušení sboru v roce 1949. Ve druhé části přenášky bylo ukázáno zapojení příslušníků finanční stráže z Lužických hor do struktury Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Závěrečný blok posluchače podrobně seznámeni s jednotlivými výkonnými úřady finanční stráže v Lužických horách, tedy s jednotlivými inspektoráty, odděleními a celními úřady. Přednáška ovšem nebyla jen suchopárným výčtem dat a faktů. Zaznělo množství velmi zajímavých příběhů a řada dnes již neznámých zajímavostí z praktického života sboru. Kdo dnes například ví, že byly stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže v každé jednotlivé zemi habsburské monarchie a proč tomu tak bylo? Nebo kdo to byli „hrotkaři“ a jak přišli ke své přezdívce?

V průběhu přednášky i po jejím skončení se neformálně o thematu diskutovalo. Přednáška byla hojně navštívena obecenstvem, zúčastnilo se jí asi 25 posluchačů. Prostředí knihovny bylo velmi přívětivé.

Můžeme tedy s klidným srdcem říci, že celá akce se líbila jak posluchačům, tak organisátorům.