Finanční stráž se nakrátko vrátila do Krásné Lípy

Jaroslav Beneš 12.12.2019

V sobotním odpoledni, 30. listopadu, se nakrátko vrátila finanční stráž do Krásné Lípy. A naše jednota byla u toho. Nejprve jsme v 16 hodin společně se starostou Krásné Lípy panem Kolářem odhalili před bývalým sídlem finanční stráže v Krásné Lípě informační tabuli. Ta bude do budoucna všem občanům a návštěvníkům města bude připomínat historii sboru i jeho vztah ke Krásné Lípě. Text a fotografie pro tabuli připravil br. Jaroslav Beneš, výrobu a instalaci provedlo na svoje náklady město. Krásná Lípa se tak stala snad prvním městem u nás, kde si cíleně připomínají působení a historii sboru finanční stráže.

Následně, od 17 hodin, proběhla v sále pivovaru Falkenštejn přednáška o historii finanční stráže. Přednášející br. Jaroslav Beneš se zabýval vývojem finanční stráže od jejího vzniku v roce 1843, až do likvidace sboru po roce 1948. Nešlo však jen o suché odříkávání faktů, dat a čísel. Součástí přednášky bylo představení řady dnes již neznámých zajímavostí z praktického života sboru a předkládané informace byly dokladovány vzpomínkami příslušníků finanční stráže. Kdo dnes například ví, proč finanční stráž měla zelenou výložkovou barvu, policisté či četníci červenou a vězeňská služba má dodnes fialovou? Přednáška trvala zhruba 1,5 hodiny a po ní se rozpoutala ještě zajímavá diskuse. Součástí přednášky bylo i představení nové publikace, Finanční stráž na severu Čech, Katalog z výstav, která sklidila zaslouženou pozornost.

Celé akce se účastnilo i několik našich bratrů ve stejnokrojích bývalé finanční stráže, četnictva a policie. Dodali celé akci nejen na zajímavosti pro nejširší obecenstvo, ale přispěli i k důstojnému průběhu celého odpoledne.

Je potěšitelné, že k odhalení tabule i na přednášku přišlo poměrně značné množství návštěvníků. A bylo mezi nimi i několik potomků bývalých strážců našich hranic.

Město Krásná Lípa bylo tradičním místem, kde sídlila finanční stráž, a proto jsme rádi, že město v čele s panem starostou Kolářem zásadním dílem přispělo k připomenutí její historie. Děkujeme.