Den válečných veteránů v Mladé Boleslavi

Michal Beneš 17.11.2019

Den válečných veteránů jsme si připomněli i v Mladé Boleslavi a to společně s Muzeem Mladoboleslavska. V samotném muzeu lze zakoupit symbol vlčího máku a tím finančně podpořit aktivity projektu Paměť národa. Ten má za úkol zaznamenat a pro budoucnost uchovat vzpomínky lidí, kteří prošli hrůzami války.

Připomínka Dne veteránů byla zvolena formou krátkého pietního aktu na Komenského náměstí u Památníku padlých. Za město se přišla podívat, položit květinu a zapálit svíčku paní náměstkyně primátora Mgr. Miroslava Kašpárková. Dále jsme procházeli ulicemi a rozdávali propagační letáky o dnešním významném dnu a o již zmíněním projektu Paměť národa.

Lidem, kteří se během jakéhokoliv válečného konfliktu postavili proti zlu a bránili svoji zemi před agresorem, patří dík a naše vzpomínka.