Dětský den s legionáři na Stránově

Jakub Mikolášek 30.10.2019

V sobotu 28. září 2019 mladoboleslavští legionáři uspořádali dětský den na nedalekém zámku Stránov. V zámeckém parku jsme vytvořili několik stanovišť, kde mohli zájemci vyzkoušet jak své znalosti (znalostní soutěž se zaměřením na historii ČSR a ČR), tak i dovednosti (střelba na cíl ze vzduchovky apod.). Naši členové v legionářském infostánku se věnovali osvětové činnosti (informace o čs. legiích včetně distribuce propagačních materiálů). Velmi oblíbeným pak byl „fotokoutek“, kde si zájemci mohli „osahat“ a především vyzkoušet stejnokroje, výstrojové součásti a výzbroj čs. legií a prvorepublikových složek armády a co hlavně, udělat si v nich fotku na památku. Velmi oblíbeným bylo stanoviště u těžkého kulometu Maxim a lehkého kulometu vz. 26, případně funkčního polního telefonu, kterým zájemci mohli „navázat spojení“ z jednoho konce prostranství na druhý. Na všech stanovištích byli k dispozici naši členové v historických stejnokrojích, kteří pak zúčastněné odměnili věcnými cenami a propagačními předměty.

Souběžně s dětským dnem probíhal doprovodný program v rámci místních Svatováclavských slavností. Počasí vyšlo na výbornou a jsme rádi, že jsme touto zábavnou formou mohli přispět k šíření povědomí o naší historii a čs. legiích především mezi mladou generaci.