Rumburk, přednáška o finanční stráži

Jaroslav Beneš 24.10.2019

Ve čtvrtek 10. října se od 17 hodin v prostorách Městské knihovny v Rumburku konala přednáška br. Jaroslava Beneše na téma Historie finanční stráže.

Přednáška se zabývala vývojem finanční stráže od jejího vzniku v roce 1843, až do likvidace sboru po roce 1948. Nešlo však jen o suché odříkávání faktů, dat a čísel. Součástí přednášky bylo představení řady dnes již neznámých zajímavostí z praktického života sboru a předkládané informace byly dokladovány vzpomínkami příslušníků finanční stráže. Kdo dnes například ví, že do roku 1907 existovaly u finanční stráže přísné kvóty pro uzavření sňatku? Erár prostě šetřil, kde se dalo.

Přednáška trvala více jak 1,5 hodiny a po ní se rozpoutala ještě zajímavá diskuse. Přednášku navštívilo necelých 20 posluchačů, potěšitelné bylo, že přišlo i několik potomků bývalých strážců našich hranic.

Součástí přednášky bylo i představení nové publikace, Finanční stráž na severu Čech, Katalog z výstav, která sklidila zaslouženou pozornost.

Město Rumburk bylo tradičním místem, kde sídlila finanční stráž, a proto jistě rádi někdy v budoucnu přednášku či jinou akci na připomenutí tohoto sboru zopakujeme.