Před 100 lety zemřel na cestě do vlasti legionář Antonín Havelka

Jaromír Jermář 03.09.2019

Před 100 lety zemřel v Japonsku rodák z Lhotic u Mnichova Hradiště, příslušník 3. čs. střeleckého pluku Antonín Havelka.

Antonín Havelka se narodil 25. května 1877 v Klášteře nad Jizerou. Později, po založení rodiny, byl kočím ve valdštejnském dvoře ve Lhoticích. Musel narukovat do Světové války a již 27. listopadu 1914 byl zajat na ruské frontě. Několik let žil v zajateckém táboře Nový Revel. Do čs. vojska byl zařazen 17. listopadu 1918 v Omsku. V 11. rotě 3. čs. střeleckého pluku „Jana Žižky z Trocnova“ byl střelcem. Účastnil se bojů proti sovětským vojskům na Urale. Válečné útrapy zanechaly stopy na jeho zdraví. Trpěl revmatismem a zrakovými obtížemi. V červnu 1919 byl uznám neschopným vojenské služby a mezi prvními evakuován do vlasti. Z Vladivostoku vyjel na lodi Heffron 13. srpna 1919. Po příjezdu do Japonska byl v městě Moja převezen do nemocnice, kde 3. září 1919 v 5.15 hodin ráno zemřel. Lékařská zpráva uvádí příčinu smrti disenterii, spojenou s všeobecným ochabnutím tělesných sil. Již dříve během války zemřela jeho manželka Anna. Jejich čtyři malé děti musely vyrůstat u cizích lidí na různých místech Čech a Moravy. Antonín Havelka byl zpopelněn 5. září 1919 a jeho nejbližší kamarádi přivezli urnu s jeho popelem do Československa.

Při slavnostním otevření urnového háje na hřbitově v Mnichově Hradišti 5. července 1933 byl odhalen mnichovohradišťskou jednotou Československé obce legionářské pomník a do něho vložena urna s ostatky Antonína Havelky.

Během desítek let pomník chátral. Proto se v roce 2000 rozhodla mladoboleslavská legionářská jednota spolu s Městským úřadem v Mnichově Hradišti a Rotou Nazdar z Bakova nad Jizerou o jeho obnově. Mimo těchto institucí a spolků na ni přispěli pravnuk mrtvého legionáře Karel Havelka z Jičína a mnichovohradištský rodák Karel Mates. K 125. výročí narození Antonína Havelky v roce 2002 byl pomník znovu odhalen. Památka na tohoto ruského legionáře, od jehož smrti uplynulo 100 let, tak zůstává zachována i nadále. Hrob Antonína Havelky je místem pravidelného setkávání, zejména při oslavách a připomínkách státního svátku 28. října.