Střelecký memoriál bratra Jaroslava Šámala již po deváté

Pavel Koštejn 03.08.2019

Již podeváté se sešli členové Československé obce legionářské, Jednoty Mladá Boleslav spolu se svými příznivci na střelnici v Katusicích. Tentokráte se tak stalo 28. dubna. Cílem setkání bylo přátelské soupeření na střeleckém memoriálu bratra Jaroslava Šámala. Sešli jsme se v přiměřeném počtu a za velice příznivého počasí. Soutěžilo se ve střelbě z dlouhých zbraní vyrobených nejpozději roku 1945 a z revolverů. Většinou se jednalo o Československé pušky vz.24 a ruské pušky Mosin Nagant. Po jednom exempláři se zde vyskytla německá karabina Mauser 98k a sovětská samonabíjecí puška Tokarev SVT 40. Krátké zbraně pak zastoupily dva exempláře ruských revolverů Nagant. Klání probíhalo ve dvou kategoriích, a sice v kategorii Dlouhá zbraň na 50m a v kategorii Revolver na 15m. V příjemném prostředí a s příjemnými lidmi utíkalo dopoledne velmi rychle a záhy bylo dostříleno. Držení putovního poháru se podařilo udržet mezi členy jednoty, když na prvním místě se umístil br. Jakub Mikolášek, na druhém, se stejným bodovým výsledkem avšak horším soustřelem, se umístil br. Tomáš Pilvousek a třetí místo obsadil br. Jan Prokop. Ve střelbě z revolveru obsadil první místo Stanislav Hrdlička, následovaný br. Jakubem Mikoláškem a Janem Šedinou. Vzhledem k probíhající rekonstrukci areálu v Bezdědicích jsme se letos museli vzdát oblíbeného večerního posezení a tak jsme se po krátkém obědě rozešli do svých domovů.