Připomínka 169. výročí narození T. G. Masaryka

Jakub Mikolášek 07.06.2019

Ve čtvrtek 7. března jsme si již tradičně, tentokrát při 169. výročí, připomněli narození Tomáše Garrigue Masaryka. A připomenutí nemohlo proběhnout nikde jinde, než u sochy pana prezidenta na Palackého náměstí v Dobrovici.

Město Dobrovice je na sochu, zdobící tamější náměstí, patřičně hrdé, a proto se již 17. rokem na připomínce spolu s naší mladoboleslavskou Jednotou podílí. Tradičními účastníky jsou také dobrovické baráčnice, zástupci místních hasičů a skautů.

K soše TGM jsme krátce napochodovali v průvodu se státní vlajkou v čele. Program, spojený s kladením květinových darů, byl doprovázen vystoupeními dětí z místní pobočky základní umělecké školy. U pomyslného řečnického pultíku se postupně vystřídali starosta Dobrovice Mgr. Tomáš Sedláček, který byl zároveň moderátorem celé akce, radní Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička a předseda mladoboleslavské Jednoty ČsOL Ing. Tomáš Pilvousek. Na závěr tohoto setkání zazněla československá státní hymna.

A na závěr jeden z mnoha nadčasových citátů TGM: „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“