Hlavní strana » Publikace » Kniha: Pomník padlým legionářům v Mladé Boleslavi

 
Pomník padlým legionářům v Mladé Boleslavi prošel od doby svého vzniku překotným vývojem. Ač idea na jeho vybudování byla nastolena již krátce po vzniku Československa, jeho slavnostní odhalení proběhlo až v roce 1923. Pravděpodobně během roku 1940 byl pak pomník na popud nacistické okupační správy odstraněn a převezen neznámo kam. Po ukončení 2. světové války bylo na provizorní podstavec instalováno torzo původní sochy, které se z původního památníku zachovalo. Plány na plnohodnotné obnovení pomníku však, vlivem následujícího politického vývoje, vzaly na dlouhých 40 let komunistického režimu za své. Od znovuobnovení činnosti Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi v roce 1998 byly touto organizací hledány cesty k zplnohodnotnění provizorního stavu pietního místa, které nakonec trvalo bezmála 70 let. Až v roce 2014, po mnoha peripetiích, byl pomník obnoven v podobě, kterou zná mladoboleslavská veřejnost ze současnosti.

O celé této nelehké historii pietního místa pojednává kniha "Pomník padlým legionářům – Historie a současnost symbolu svobody v Mladé Boleslavi". Čtenář v ní nalezne poměrně podrobně zmapován i celý projekt obnovy pomníku, včetně příprav, průběhu výstavby a znovuodhalení.

Stěžejní součástí publikace je seznam padlých legionářů z okresu Mladá Boleslav – jedná se o zatím první komplexní soubor těchto informací s medailonky o těch nejznámějších legionářích z našeho okolí. Nemůže chybět ani všeobecný úvod o československých legiích.

kolektiv autorů
Pomník padlým legionářům
Historie a současnost symbolu svobody v Mladé Boleslavi

Rozsah: 80 stran A5, cca 100 čb. i barevných fotografií, 10 stran barevných tabulek
Vydání: květen 2015
Prodejní cena: 120 Kč
Vydavatelství: FORTprint, Jednota ČsOL v Mladé Boleslavi
kosik ks

kniha obal
 
Powered by Etomite CMS.