Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Nadcházející akce

28.10. Oslava vzniku samostatného československého státu
28.10. Oslava vzniku samostaného státu v Mladé Boleslavi
28.10. Prezentace legií v obci Veleň

KNIHA

Z mého četnického života

Celá vzpomínková kniha je nejen sondou do běžného četnického života na přelomu 30. a 40. let minulého století, v této velmi exponované době, ale přináší i mnoho zajímavého a konkrétního k regionální historii míst, kde strážmistr Bečka sloužil. V neposlední řadě uvádí i mnohé zajímavé informace k chování československých Němců před válkou v našem pohraničí.

Více