Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Nadcházející akce

9.5. Oslavy osvobození
19.5. 100 let Rumburské vzpoury
16.6. Slavnostní odhalení pamětní desky Josefu Vaňkovi

KNIHA

Z mého četnického života

Celá vzpomínková kniha je nejen sondou do běžného četnického života na přelomu 30. a 40. let minulého století, v této velmi exponované době, ale přináší i mnoho zajímavého a konkrétního k regionální historii míst, kde strážmistr Bečka sloužil. V neposlední řadě uvádí i mnohé zajímavé informace k chování československých Němců před válkou v našem pohraničí.

Více